YOMEDIA
ZUNIA12

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) sao cho phương trình \(2f\left( \sin x-\cos x \right)=m-1\) có hai nghiệm phân biệt trên khoảng \(\left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\)?

A. \(13\).                          B. \(12\).                        C. \(11\).                       D. \(21\).

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • \(2f\left( \sin x-\cos x \right)=m-1\) \(\left( 1 \right)\).

  Đặt \(t=\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin \left( x-\frac{\pi }{4} \right)\) \(\left( * \right)\).

  Ta có: \(x\in \left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\Rightarrow x-\frac{\pi }{4}\in \left( -\frac{\pi }{2}\,;\,\frac{\pi }{2} \right)\Rightarrow \sin \left( x-\frac{\pi }{4} \right)\in \left( -1\,;\,1 \right)\Rightarrow t\in \left( -\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2} \right)\).

  Với mỗi \(t\in \left( -\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2} \right)\) thì phương trình \(\left( * \right)\) có một nghiệm \(x\) tương ứng.

  Khi đó phương trình \(\left( 1 \right)\)trở thành: \(\frac{m-1}{2}=f\left( t \right)\) \(\left( 2 \right)\).

  \(\left( 1 \right)\) có hai nghiệm phân biệt trên khoảng \(\left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\)\(\Leftrightarrow \)\(\left( 2 \right)\) có hai nghiệm \(t\) phân biệt trên khoảng \(\left( -\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2} \right)\)\(\Leftrightarrow -4<\frac{m-1}{2}<3\Leftrightarrow -7 < m < 7\).

  Mà \(m\in \mathbb{Z}\)\(\Rightarrow m\in \left\{ -6\,;\,-5\,;\,...;\,5\,;\,6 \right\}\).

  Vậy có \(13\) giá trị \(m\) nguyên thỏa đề bài.

    bởi Lê Trung Phuong 15/05/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON
caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura hollypainterpoetry goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital rinchenemmaridLey