YOMEDIA
ZUNIA12

Tính tổng \(T\) tất cả các nghiệm thực của phương trình \({{4.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{9.4}^{x}}=0\)

A. \(T=\frac{13}{4}\).    

B. \(T=3\).                    

C. \(T=\frac{1}{4}\).   

D. \(T=2\).

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Chọn D

  PT: \({{4.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{9.4}^{x}}=0\Leftrightarrow 4.{{\left( \frac{9}{4} \right)}^{x}}-13.{{\left( \frac{6}{4} \right)}^{x}}+9=0\).

  \(\Leftrightarrow 4.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{2x}}-13.{{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}+9=0\). Đặt \(t={{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}\,\left( t>0 \right)\).

  Phương trình trở thành: \(4{{t}^{2}}-13t+9=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align} & t=1 \\ & t=\frac{9}{4} \\ \end{align} \right.\)( thỏa mãn).

  +) \(t=1\Leftrightarrow {{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}=1\Leftrightarrow x=0\).

  +) \(t=\frac{9}{4}\Leftrightarrow {{\left( \frac{3}{2} \right)}^{x}}=\frac{9}{4}\Leftrightarrow x=2\).

  Vậy \(T=0+2=2\).

    bởi Dương Minh Tuấn 12/05/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON
caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura hollypainterpoetry goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital rinchenemmaridLey